Revolving®

En strukturell myofasciell behandlingsteknik

KOntakta oss Boka tid

Motverkar slitage på leder,
muskler och ligament

Minskar smärta, förbättra prestation
och öka välmåendet

Huvudsyftet med en Revolvingbehandling är att släppa på spänningar i muskler och fascia (Bindväv):

Varför är stress så farlig:

Det finns inget som heter positivstress för det bildas fortfarande kortisol i kroppen och det ska bara produceras en väldigt kort stund och det räcker med en tanke så kan hjärnan skicka signaler till binjurebarken ska börja producera kortisolet.

Kortisol är ett av kroppens viktigaste hormon och man vet idag att till en början leder stress till en ökad produktion av Kortisol, men vid långvarig stress så sjunker kortisolproduktionen. Det är välkänt att sambandet mellan stress och olika sjukdomar som depression, ryggproblem, hjärtinfarkt. Höga halter av kortisol kan resultera i bukfetma, hypertoni (högt blodtryck), åderförkalkning och typ 2-diabetes. Lågt kortisol som kan uppstå vid långvarig stress kan orsaka trötthet, viktnedgång och yrsel på grund av lågt blodtryck.

Det har till och med visats att en störd kortisolmetabolism kan ha betydelse för utveckling av reumatoid artrit enligt ny forskning.

Begreppet Revolving® myntades av naprapaten Richard Thörn, och som tidigare kallats Deep Tissue. Det är en behandlingsmetod som växt fram under Richards mångåriga terapeutiska arbete med bland annat Yrkesdansare, musiker och artister. Denna strukturella myofasciella behandling upplevs som mycket behaglig samtidigt som den effektivt löser upp spänningar i kroppen.

Inaktiva samt överbelastade områden urskiljs och kan därefter behandlas korrekt. Uttrycket myofasciell syftar på myo = muskel + fascia = hinna, i.e Bindväv. Kroppens muskelhinnor har en funktion av att ge stabilisering och formgivning åt muskulaturen samt ser till att olika muskelgrupper kan arbeta friktionsfritt intill varandra. Vid skador och inaktivitet styvnar och försämrar musklernas arbetsförmåga och flexibilitet. Bindvävstruktur har hittats ända ner på DNA-nivå.

Din kropp är fantastisk även om det inte känns så alla gånger, för även om inte allt är riktigt som det ska, så är det väldigt många processer jobbar som de ska.

När du kommer till mig så tar vi några minuter om det är vanlig svensk klassisk massage du vill ha eller om vi ska jobba med ett problem. Kroppen är ett komplicerat verktyg där det inte alltid är som det verkar. Har du ont i ryggen så kan problematiken sitta på framsidan eller vise versa och ofta är det orsakat av stress, monotont arbete eller lite försvaga muskler. På lång sikt kan vi få väldigt allvarliga sjukdomar och symtom av att vi inte lever som naturen har haft för avsikt om att vi ska göra. Behandlingen utformar vi tillsammans. Du med din kunskap om din kropp både fysiska och psykiska.

 

Jag bidrar med min kunskap om kroppen, olika tekniker utifrån den informationen jag får från dig både av vad jag ser och vad du berättar.
Det finns några tekniker som härstammar från osteopatin och från Kraniosakralterapin (som är en del av ostiopatins grunder) som jag använder mig av. På ett lugnt och metodiskt sätt går jag in och lyssnar in på hur din kropp känns och reagerar på behandlingen.

 Det viktigaste under behandlingen är att få ner aktiviteten i ditt sympatiska nervsystem så att kroppen får en chans till att slappna och riktigt komma ner i vila för det är endast då kroppen kan reparera/läka sig själv men jag använder mig även av stretching för att få ner smärt nivån. 

Det finns några tekniker som härstammar från osteopatin och från Kraniosakralterapin (som är en del av ostiopatins grunder) som jag använder mig av. På ett lugnt och metodiskt sätt går jag in och lyssnar in på hur din kropp känns och reagerar på behandlingen.

 Det viktigaste under behandlingen är att få ner aktiviteten i ditt sympatiska nervsystem så att kroppen får en chans till att slappna och riktigt komma ner i vila för det är endast då kroppen kan reparera/läka sig själv men jag använder mig även av stretching för att få ner smärt nivån. 

KOntakta oss

Om du vill lära dig lite mer om fascian