Kraniosakral Terapi

SPÄNNINGAR & VÄRK

VAD KAN BEHANDLAS?

Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke, några vanliga exempel är:
Huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, kronisk smärta och fibromyalgi.

MUSKEL OCH LEDVÄRK

Graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. Koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem.

VAD ÄR KRANIOSAKRAL TERAPI?

Kraniosakral terapi är en mycket mjuk, varsam och effektiv form av fysisk terapi som behandlar olika snedheter, låsningar eller begränsningar som orsakar värk, smärta eller annan stress i såväl kropp som själ. En kraniosakral behandling sker på behandlingsbänk, om det är möjligt för klienten att ligga på en behandlingsbänk, med kläderna på.

Kraniosakral Terapi

En helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina vävnader. I en kropp som begränsas av ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser. Obalansen kan övergå i ett kroppsligt symtom som t ex kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. En erfaren terapeut är tränad i att med sina händer registrera de olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster.

Terapeuten assisterar så att kroppen återgår till sina ursprungsrörelser. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv. Klienter upplever ofta även en positiv reaktion i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m efter behandlingen.

Vad är det kraniosakrala systemet?

Det kraniosakrala systemet omfattar skallen (kranium) och korsbenet (sakrum) samt  det som förbinder dessa två poler – ett hydrauliskt system inneslutet av hjärn- och ryggmärgshinnorna och skyddat av ryggkotorna. Det kraniosakrala systemet omgärdar det centrala nervsystemet, som är ansvarigt för i princip allt som sker i vår kropp. En obalans i det kraniosakrala systemet ger en påverkan i hela  eller olika delar av kroppen.

En kranioskral terapeut har mycket goda kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuterna övar upp sin förmåga att med händerna kunna registrera vävnadernas rörelsemönster och assisterar på så sätt, så långt det är möjligt vid varje behandlingstillfälle, återgång till kroppens ursprungsrörelser. Och när kroppens olika vävnader fungerar mer i harmoni med varandra skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv.

Den kraniosakrala rytmen är så tydlig för den tränade terapeuten, att den känns lika bra igenom kläderna. Vi rekommenderar att man har mjuka, bekväma kläder under behandlingen.